Socialstyrelsen

Välkommen till Socialstyrelsens konferenser och evenemang, som myndigheten arrangerar eller deltar i, inom området nationell e-hälsa.

  • Användarforum för strukturerad dokumentation i vård och omsorg ägde rum 31 maj 2017 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Antalet deltagare var 200 personer som är nyfikna, angelägna eller praktiskt involverade i arbetet med att utveckla en strukturerad och entydig dokumentation i vård- och omsorgsverksamheten.

    I år arrangerade Socialstyrelsen detta årliga evenemang i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), eHälsomyndigheten och Inera AB.

    Visionen och handlingsplan för e-hälsa 2025 var konferensens utgångspunkt. Dagen startade med en gemensam inledning där alla avsändarorganisationer deltog. Därefter fanns det möjlighet att välja mellan två spår, med fokus på hälso- och sjukvård respektive socialtjänsten.

  • Den 25-27 april hölls Vitalis-konferensen i Göteborg. Konferensen är nu en av världens största konferenser om e-hälsa och i år deltog ca 4 000 personer och på mässgolvet fanns 180 utställare. Socialstyrelsen hade en av mässans största montrar tillsammans med eHälsomyndigheten, SKL och Inera. Myndigheten höll ett 30-tal olika föreläsningar under konferensen, flera av dem tillsammans med andra myndigheter och huvudmännens nationella organisationer.

    Vi deltog spåret om semantisk interoperabilitet i vård och omsorg och beskrev hur NI och nationellt fackspråk bidrar som gemensam grund i utvecklingen. Vi deltog i flera presentationer där insatser, mål och uppföljning av visionen för e-hälsa diskuterades, och strategiska och etiska frågeställningar lyftes. På andra scener presenterade vi utvecklingen av Socialstyrelsens egna produkter, i flera fall tillsammans med företrädare från kommun eller landsting, och hur vi stödjer implementeringen. Bland annat presenterades dokumentation och systematisk uppföljning med stöd av IBIC och BBIC, användning av klassifikationerna ICF och KSI, Nationella riktlinjer, Kunskapsguiden, Nationell källa för ordinationsorsak, och våra föreskrifter om journalföring.

SMTP Test med noreply@digitalaskrivbordet.se som avsändare

SMTP Test med dennis@webmind.se som avsändare